Gratis verzending vanaf € 75 - € 175 Bekijk onze tarieven!
Altijd snelle Levering
Altijd de beste prijs
Verzekerde verzending met Track & Trace
Producten

Stoffen
Bedrukte Stoffen
Kunstleer
Meubelstof
Echt Leer
Sale
Toebehoren
Fournituren
Pagina's

Home Winkelwagen Over ons Contact Algemene voorwaarden Veelgestelde vragen

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelen van Big-in-Fabric.com

Artikel 1 – Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en / of diensten en / of overige gesloten overeenkomsten van Big-in-Fabric.com met afnemers van deze producten en of diensten dan wel diegene die een overeenkomst met Big-in-Fabric.com is aangegaan. 1.2 Big-in-Fabric.com is gevestigd te Mill. Het is mogelijk bestelde artikelen af te halen. Hiervoor wordt dan een afspraak gemaakt. We zijn bereikbaar via e-mail of telefonisch. 1.3 Door een bestelling te doen via de website, de e-mail of andere wijze gaat u een overeenkomst aan met Big-in-Fabric.com en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. 1.4 U bent verplicht bestelde producten af te nemen en te betalen. 1.5 Big-in-Fabric.com heeft het recht om de verkoopvoorwaarden te wijzigen. 1.6 Alle goederen blijven eigendom van tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden. Big-in-Fabric.com 1.7 Niets van deze site mag door derden gebruikt worden zonder toestemming vooraf vanuit Big-in-Fabric.com.

Artikel 2 – Bestelling, bezorging, bezorgkosten en levering
2.1 Bestellingen kunnen alleen via de internetsite worden geplaatst. 2.2 Big-in-Fabric hanteert geen minimum bestelbedrag. 2.3 Aflevering door Big-in-Fabric.com vindt plaats door afgifte aan de vervoerder Postnl/DPD. De verzendkosten zijn afhankelijk van de gewenste verzendmanier. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd. 2.4 De goederen worden in opdracht van u en voor uw rekening en risico vervoerd. Big-in-Fabric.com besteedt de verzendingen uit aan DPD/POSTNL. Big-in-Fabric.com is niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de intergriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten. 2.5 U ontvangt een e-mail wanneer de bestelling door ons verwerkt en verzonden is. Indien u niet aanwezig bent ten tijde van de bezorging door Postnl/DPD,ontvangt u een brief in de bus wanneer ze het weer aanbieden. 2.6 De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het in de regel maximaal 2 werkdagen voordat uw bestelling wordt verzonden. 2.7 Big-in-Fabric.com is niet aansprakelijk voor diefstal en of beschadiging tijdens de verzending. 2.8 Bestellingen met een goederenwaarde vanaf €75.00 worden gratis bezorgd binnen Nederland.  Bestellingen naar Duitsland en België worden gratis bezorgd vanaf een goederenwaarde vanaf €100.00.

Artikel 3 – Betaling
U kunt op 2 manieren betalen: 1. U kunt via Ideal betalen.Bestellingen die via Ideal betaald zijn,kunnen NIET kosteloos geannuleerd worden. 2. U kunt betalen bij het ophalen van de bestelling. Indien u niet (tijdig) betaald behoudt Big-in-Fabric.com zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en geen verdere overeenkomsten aan te gaan met u. Daarnaast zal Big-in-Fabric.com eventuele onkosten en / of schade voortvloeiend uit het niet nakomen van de overeenkomst door u bij u verhalen.

Artikel 4 – Producten en garantie
4.1 Aanspraak op de garantie kan alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek per e-mail bij Big-in-Fabric.com worden ingediend d.m.v. een korte omschrijving van het gebrek en met toevoeging van het factuurnummer. 4.2 Indien aan deze voorwaarden is voldaan, vervangt Big-in-Fabric.com het artikel dan wel vergoedt Big-in-Fabric.com de aankoopprijs of een deel daarvan. 4.3 De garantie is niet van toepassing indien u de stof versneden heeft.

Artikel 5 – Productgebruik
5.1 Vanwege de aard van sommige materialen geldt voor alle stoffen dat ze het beste met de hand gewassen kunnen worden in lauw water. Big-in-Fabric.com adviseert om producten niet in de droger te drogen. Eenmaal gewassen artikelen kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 6- Aansprakelijkheid
6.1 De aansprakelijkheid van Big-in-Fabric.com met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 4 geregelde garantie. 6.2 Big-in-Fabric.com is niet aansprakelijk voor de niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten. 6.3 Voor alle overige zaken geldt dat de aansprakelijkheid van Big-in-Fabric.com beperkt is tot het bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur.

Artikel 7 – Klachten, ruilen en restitutie
7.1 U heeft juridisch het recht om binnen een termijn van 14 dagen na het doen van u bestelling deze alsnog te annuleren. Dit kunt u doen d.m.v. een e-mail aan; info @ Big-in-Fabric.com. Eventuele kosten voortvloeiend uit het al verwerken van de bestelling, worden wel op u verhaald / afgetrokken van het restitutiebedrag. 7.2 Speciaal bestelde artikelen (artikelen die niet standaard in ons assortiment zitten) worden niet teruggenomen. 7.3 Het is NIET mogelijk stoffen terug te sturen,omdat deze voor u op maat zijn afgesneden. Voor overige producten die niet op maat zijn geknipt geldt de wettelijke herroepingsrecht.

Artikel 8 – Prijzen
8.1 Big-in-Fabric.com is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen. Prijsinformatie op papier dan wel elektronisch is ondergeschikt aan de magazijnprijs die wordt weergegeven op de factuur. 8.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Big-in-Fabric.com bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen. 8.3 Big-in-Fabric.com is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen. 8.4 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en 21 % btw, exclusief kosten van verzending en optionele verzekering van de verzending.

Artikel 9 – Communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Big-in-Fabric.com, dan wel tussen Big-in-Fabric.com en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen u en Big-in-Fabric.com, is Big-in-Fabric.com niet aansprakelijk. Dit tenzij er sprake mocht zijn van bewezen opzet en / of grove schuld of nalatigheid vanuit Big-in-Fabric.com.

Artikel 10 – Wijziging algemene voorwaarden
Van Toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de overeenkomst.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 11.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

Artikel 12 – Privacyverklaring
Big-in-Fabric.com vindt het belangrijk dat de door uw verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Big-in-Fabric.com zal de door uw verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van u bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij u naam en afleveradres nodig om de bestelling uit te kunnen voeren.